ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

06.10.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 10
Про надання цільової одноразової матеріальної допомоги


ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН
МАРГАНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
VIIІ скликання
30 сесія

____________________________________________________________________________

 
р і ш е н н я

Про надання цільової одноразової
матеріальної допомоги

 
Розглянувши заяви громадян щодо надання матеріальної допомоги, на підставі протоколів засідань та висновків постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення № 23, 24 від «05» жовтня 2021 року та постійної депутатської комісії з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та регуляторної політики № 26 від «___» жовтня 2021 року, відповідно до рішень Марганецької міської ради від 24 грудня 2020 року № 34-3/І «Про бюджет Марганецької міської територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 04561000000), від 29 квітня року № 196-11/VІІІ «Про затвердження Положення про порядок надання цільової одноразової матеріальної допомоги мешканцям Марганецької міської територіальної громади за рахунок коштів міського бюджету», керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
В  И Р І Ш И Л А:
 
1.  Надати цільову одноразову матеріальну допомогу згідно додатку.
2. Завідувачу відділом бухгалтерського обліку Марганецької міської ради Крамаренко А.О. здійснити виплату цільової одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на надання матеріальної допомоги громадян Марганецької міської територіальної громади.
3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти  на секретаря міської ради Деркача А.В., контроль - на постійні депутатські комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (Чимбар І.В.) та з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та регуляторної політики (Омельченко М.І.).
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         Г. БОРОВИК
 
№ __________ - ___/VIIІ 
від  «_____» _______________ 2021 р.
                                                             
                                                             Додаток до рішення
                                                                         Марганецької міської ради
                                                                        № ___________ - _____/VIIІ 
                                                                        від«____»____________2021 р.
 
 
 
Список
громадян Марганецької міської територіальної громади,
яким надається матеріальна допомога:
 
1. *********, місце проживання якої зареєстровано за адресою: ********* у розмірі ********* гривень 00 коп.
 
                  Секретар міської ради:                                                А.Деркач