ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXVIII

Скликання:

VIII

Статус:

В цілому

Дата прийняття:

09.09.2021

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  27
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  8

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 433-28/VIII

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН

МАРГАНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

VIIІ скликання

28 сесія

Р І Ш Е Н Н Я

Про Прогноз бюджету

Марганецької міської територіальної громади на 2022- 2024 роки

Відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України, за результатами розгляду Прогнозу бюджету Марганецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки, схваленого рішенням виконавчого комітету Марганецької міської ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Взяти до відома Прогноз бюджету Марганецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки , схвалений рішенням виконавчого комітету Марганецької міської ради від 04 серпня 2021 року № 368 «Про схвалення прогнозу бюджету Марганецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (додається) .
 2. Контроль щодо виконання цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та регуляторної політики (Омельченко М.І.) .

МІСЬКИЙ ГОЛОВАГ.БОРОВИК

№ 433–28/VIII

« 09 » вересня 2021 р.

Додаток

до рішення міської ради

№ 433-28/VIII

від 09.09.2021 р.

П Р О Г Н О З

бюджету Марганецької міської територіальної громади на 2022- 2024 роки

(04561000000)

І.Загальна частина

Прогноз бюджету Марганецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі діючих положень Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Показники Прогнозу сформовано на підставі основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022 – 2024 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022 – 2024 роки», Постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», листа Міністерства фінансів України від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181 «Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки».

Прогноз враховує положення Стратегії розвитку міста Марганця до 2025 року, затвердженої рішенням Марганецької міської ради від 20 грудня 2018 року № 1391-45/VII і міських цільових програм економічного і соціального розвитку громади на відповідний період, затверджених міською радою.

Метою складання Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління державними фінансами, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Для досягнення мети Прогнозу бюджету планується забезпечити виконання наступних завдань:

визначення та виконання завдань соціально-економічного розвитку територіальної громади з врахуванням їх пріоритетності;

підвищення рівня доступності та якості публічних послуг;

сприяння розвитку місцевої економіки;

забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених місцевими бюджетними програмами;

дотримання головними розпорядниками бюджетних коштів принципу забезпечення рівних ґендерних прав і можливостей під час формування бюджетних показників;

підвищення прозорості бюджетного процесу, результативності та ефективності видатків бюджету;

підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу.

При складанні Прогнозу використано ґендерно-орієнтований підхід у бюджетному процесі, а саме врахування ґендерних аспектів на усіх стадіях бюджетного процесу та висвітлення у відповідних бюджетних документах цілеспрямованості на забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків (ґендерної рівності).

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та

соціального розвитку

Прогноз включає основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022- 2024 роки та прогнозні показники економічного і соціального розвитку Марганецької міської територіальної громади , зокрема:

Показник 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2023 рік (план)
Чисельність наявного населення (тис.осіб) 48,1 47,8 47,6 47,4 47,2
Індекс споживчих цін (ІСЦ): грудень до грудня попереднього року, відсотки 105,0 108,9 106,2 105,3 105,0
Індекс цін виробників (ІЦВ): грудень до грудня попереднього року, відсотки 114,5 117,0 107,8 106,2 105,7
Кількість суб’єктів господарювання, в тому числі:
Юридичних осіб;
Фізичних осіб - підприємців
1814
563
1251
1818
565
1253
1821
566
1255
1824
567
1257
1828
569
1259

Під час формування видаткової частини на 2022-2024 роки враховано такі показники:

Мінімальна заробітна плата Посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки
грн. темпи приросту,% грн. темпи приросту,%
з 01 січня 2022 року 6500 2893
з 01жовтня 2022 року 6700 3,1 2982 3,1
з 01 січня 2023 року 7176 7,1 3193 7,1
з 01 січня 2024 року 7665 6,8 3411 6,8

Прогноз бюджету Марганецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки спрямований на реалізацію цілей державної політики у всіх сферах, забезпечення пріоритетних напрямків розвитку громади та виконання завдань міських цільових програм, що забезпечують вирішення нагальних проблем територіальної громади.

ІІІ. Загальні показники бюджету

Загальні показники Прогнозу на середньостроковий період сформовано на основі стратегічних, програмних документах країни і територіальної громади з урахуванням:

податкового потенціалу громади;

оцінки результативності та ефективності використання бюджетних коштів;

обґрунтованості розподілу фінансового ресурсу за напрямками використання;

збалансованості показників.

У Прогнозі враховано показники, схвалені у попередньому бюджетному періоді, але є відхилення , які обумовлені :

відхиленням оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки від основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки;

відхиленням бюджетних показників, визначених рішенням про місцевий бюджет, від аналогічних показників, у прогнозі місцевого бюджету, схваленому у попередньому бюджетному періоді;

прийняттям нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, що впливають на показники місцевого бюджету у середньостроковому періоді.

Загальні показники міського бюджету наведено у додатку 1 до Прогнозу.

ІV. Показники доходів бюджету

Прогноз дохідної частини бюджету розроблено відповідно до норм діючого бюджетного та податкового законодавства, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та інших законодавчих актів.

На території громади здійснюють діяльність 1818 платників податків, з них 565 юридичних осіб та 1253 фізичних осіб-підприємців.

В місті здійснюють діяльність промислові підприємства (АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат», АТ «Марганецький рудоремонтний завод», ТОВ ВКФ «Марганецький хлібозавод», ТОВ «Інтерфом-М» та інші), комунальні підприємства (КП «Інфраструктурного розвитку та благоустрою Марганецької міської територіальної громади», КП «Виробниче управління водопровідно- каналізаційного господарства Марганецької міської ради», КНП «Марганецький центр первинної медико-санітарної допомоги», КП «Марганецька міська центральна лікарня», КП «Марганецька міська стоматологічна поліклініка» та інші) , бюджетні установи та організації, підприємства малого та середнього бізнесу.

В структурі доходів, які акумулюються на території громади, найбільшу питому вагу мають податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та податок на майно.

Кількість платників єдиного податку складає 134 юридичних особи та 951 фізичних осіб-підприємців.

Кількість платників земельного податку складає 3389 осіб, з них: 77 юридичних осіб та 3312 фізичних осіб (ФОП та громадян). Орендну плату за землю сплачують 57 юридичних осіб та 170 фізичних осіб.

Кількість платників нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки складає 79 юридичних осіб та 1100 фізичних осіб (ФОП та громадян).

В структурі доходів спеціального фонду найбільшу частину займають власні надходження бюджетних установ.

Показники за основними видами доходів міського бюджету наведені у додатку 2 до Прогнозу.

Показники обсягу доходів на 2022-2024 роки будуть уточнюватись у разі внесення змін до бюджетного та податкового законодавства та в залежності від прийнятих ставок місцевих податків та зборів.

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого міською територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій

Відповідно до статті 72 Бюджетного кодексу України місцевий бюджет може затверджуватися з профіцитом за загальним фондом у разі спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду місцевого бюджету та з дефіцитом за спеціальним фондом у разі залучення до бюджету розвитку коштів із загального фонду місцевого бюджету.

А також місцевий бюджет може затверджуватися з дефіцитом за загальним фондом у разі використання вільного залишку бюджетних коштів (шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет за результатами річного звіту про виконання місцевого бюджету за попередній бюджетний період) та з дефіцитом за спеціальним фондом у разі залучення до бюджету розвитку коштів від місцевих запозичень та у разі використання залишків коштів спеціального фонду місцевого бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ (шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет за результатами річного звіту про виконання місцевого бюджету за попередній бюджетний період).

Показники фінансування бюджету наведені у додатку 3 до цього Прогнозу.

Відповідно до статті 74 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети можуть здійснювати на певних умовах місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії.

Показники місцевого боргу наведені у додатку 4 до цього Прогнозу.

Показники гарантованого міською територіальною громадою боргу і надання місцевих гарантій наведені у додатку 5 до цього Прогнозу.

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Прогноз видаткової частини бюджету розроблено відповідно до положень бюджетно-галузевого законодавства, основних макропоказників економічного і соціального розвитку України, розрахованих прогнозних показників дохідної частини бюджету та з урахуванням особливостей реформ, які впроваджуються у відповідних галузях.

На прогнозні показники видатків мали вплив зростання розмірів соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму тощо).

Основною метою розподілу коштів бюджету є забезпечення надання якісних публічних послуг та підвищення життєвого рівня населення громади. Для її досягнення передбачено виконання завдань у кожній сфері.

Державне управління

Пріоритетним завданням є належне фінансове забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування для здійснення ними повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

У 2022 - 2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

забезпечення принципу прозорості у своїй діяльності;

розвиток і подальша модернізація Центру надання адміністративних послуг.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

забезпечення якісного, максимально зручного та комфортного обслуговування громадян;

організація надання адміністративних послуг у найкоротший термін та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

розширення переліку надання адміністративних послуг.

Освіта

Пріоритетом розвитку громади в галузі освіти є реалізація права кожного громадянина на освіту, забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти.

Основні цілі державної політики та місцевого розвитку освіти у сфері освіти полягають у :

формуванні оптимальної мережі закладів освіти, організації їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

надання якісної освіти.

Для досягнення визначених цілей передбачено виконання наступних завдань:

створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам сьогодення;

забезпечення доступності дошкільної та загальної середньої освіти;

надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально наближено до місця проживання та з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей.

Показниками досягнення цілей державної політики та місцевого розвитку є:

забезпечення охоплення дітей дошкільною освітою на рівні не менше 95 відсотків;

продовження реформування системи освіти відповідно до нового Закону України «Про освіту», забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»;

створення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів;

підтримка функціонування інклюзивної освіти, роботи ресурсних кімнат та інклюзивно-ресурсних центрів для дітей з особливими освітніми проблемами;

забезпечення стабільного функціонування освітянської галузі;

зміцнення навчально-матеріальної бази установ освіти, підвищення якості надання освітніх послуг.

Охорона здоров’я

У зв’язку з реформуванням системи охорони здоров’я в Україні запроваджено надання гарантованого державного пакету медичних послуг. Він включатиме надання медичних послуг, які оплачуватиме Національна служба здоров’я України за принципом «гроші йдуть за пацієнтом».

Відповідно до Бюджетного кодексу України за рахунок коштів міського бюджету передбачається оплата комунальних послуг та енергоносіїв та фінансування місцевих програм розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони здоров’я.

Пріоритетами розвитку галузі є:

розвиток первинної та вторинної допомоги населенню;

впровадження нових механізмів фінансування на основі медичних послуг та гарантованого переліку медичних послуг;

впровадження електронної системи охорони здоров’я, яка має на меті переведення усіх документів та процесів з паперового формату в електронний;

оновлення матеріально-технічної бази установ охорони здоров’я;

формування системи моніторингу задоволеності пацієнтів якістю медичного обслуговування;

упорядкування мережі закладів охорони здоров’я з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні та створення конкурентоспроможної системи закладів охорони здоров’я.

Основні результати, яких планується досягти:

запровадження ефективної організації роботи комунальних підприємств охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;

розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров’я;

підвищення якості медичного обслуговування;

зниження рівня загальної захворюваності населення.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Основними напрямками підвищення соціальної захищеності мешканців визначено:

надання адресної соціальної допомоги населенню;

забезпечення надання комплексної соціальної підтримки учасникам АТО/ООС, членам сімей загиблих, які брали участь в АТО/ООС, учасникам бойових дій в Афганістані, ліквідаторам аварії на ЧАЕС, ветеранам війни та праці;

забезпечення підвищення кількості та якості надання соціальних послуг, ефективності проведення регіональної політики щодо поліпшення якості життя вразливих груп населення, державних гарантій та впровадження нових механізмів посилення адресності надання послуг, підтримки ветеранів війни, соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших пільгових категорій громадян;

забезпечення безоплатного та пільгового проїзду окремих категорій населення;

оздоровлення та відпочинок дітей.

Основні результати, яких планується досягти:

підвищення рівня соціального захисту найбільш соціально вразливих верств населення .

Культура

Пріоритетними напрямками розвитку є:

забезпечення на території громади реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва, бібліотечної та музейної політики, розвиток туризму;

реалізація прав громадян на свободу літературної та художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг для кожного;

розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку української культури, культурної самобутності корінних народів і національних меншин;

збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського народу.

Основні результати, яких планується досягти:

зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури міста;

проведення конкурсів, виставок для учнів та мешканців міста;

забезпечення поповнення бібліотечних фондів.

Результативні показники, яких планується досягти:

збільшення чисельності читачів, відвідувачів музею, обсягу примірників бібліотечного фонду та книговидач;

забезпечення проведення культурно-освітніх та мистецьких заходів на належному рівні, збільшення їх кількості.

Фізична культура та спорт

Пріоритетами розвитку галузі є:

забезпечення надання якісних фізкультурно-спортивних послуг спортивними школами та фізкультурно-оздоровчими закладами, які функціонуватимуть відповідно до встановлених стандартів;

підвищення рівня проінформованості та обізнаності різних груп населення щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед дітей та молоді;

збереження діючої мережі ДЮСШ, удосконалення навчально-виховного процесу у відповідності до сучасних вимог;

забезпечення сучасним спортивним інвентарем наявної мережі спортивних закладів, облаштування нових спортивних майданчиків;

проведення на високому організаційному та спортивному рівнях загальноміських змагань та спартакіад.

Результати, яких планується досягти :

збільшення кількості населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивно- масової роботи;

збільшення кількості спортивних майданчиків;

відповідність існуючих спортивних об’єктів вимогам сучасної організації проведення навчально-тренувального процесу та змагань міського та обласного рівня.

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального господарства є :

підвищення якості надання житлово-комунальних послуг населенню;

покращення стану благоустрою громади;

розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення; розвиток ринку послуг з ремонту та обслуговування житлового фонду;

фінансова підтримка комунальних підприємств житлово-комунального господарства.

Для досягнення визначених цілей передбачено виконання наступних

завдань:

розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій громади у належному стані, їх санітарне очищення;

організація належного утримання та раціонального використання території, будівель, інженерних споруд та об’єктів іншого призначення.

Результати, яких планується досягти :

підвищення рівня благоустрою міста;

забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міста;

реалізація енергоефективних проєктів на умовах співфінансування ОСББ з метою залучення мешканців до управління житловим фондом.

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

З метою поліпшення транспортно-експлуатаційного стану та інфраструктури доріг комунальної власності на території громади планується провести поточні та капітальні ремонти асфальтобетонного покриття. А також здійснювати заходи по утриманню доріг при ожеледиці, встановлення дорожніх знаків, здійснення дорожньої розмітки.

Результати, яких планується досягти :

безпека дорожнього руху.

Охорона навколишнього природного середовища

Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища є забезпечення охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів. Передбачається здійснити заходи щодо забезпечення охорони та раціонального використання наявних в місті природних ресурсів, мінімізації шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів.

Показники обсягу видатків на 2022-2024 роки будуть уточнюватись залежно від реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

Граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету головним розпорядникам коштів наведено у додатку 6 до цього Прогнозу.

Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету наведено у додатку 7 до цього Прогнозу.

Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету наведено у додатку 8 до цього Прогнозу.

VII. Бюджет розвитку

Пріоритетними завданнями на 2022-2024 роки визначено капітальний ремонт доріг та капітальний ремонт зовнішнього освітлення вулиць територіальної громади. На зазначені цілі будуть використовуватися кошти міського бюджету та субвенцій усіх рівнів.

Показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та орієнтованими обсягами витрат наведено у додатку 9 до цього Прогнозу.

VIІІ. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Відповідно до Бюджетного кодексу України, міський бюджет матиме можливість отримувати ряд трансфертів з державного бюджету: базову дотацію, освітню субвенцію та інші.

З метою реалізації на належному рівні бюджетної політики на території громади, з обласного бюджету також щороку надаються міжбюджетні трансферти.

Крім того, планується отримувати у 2022-2024 роках іншу субвенцію на оплату послуг по наданню музичної освіти дітям від Мирівської територіальної громади, яка буде спрямовуватися на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам філії Марганецької школи мистецтв (дитяча музична школа) у селі Вищетарасівка.

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів наведено у додатку 11 до цього прогнозу.

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам наведено у додатку 12 до цього прогнозу.

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету

До цього прогнозу додаються додатки 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12.

Додаток 10 відсутній.

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ Л. ДУПЛІЙ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ,

ЕКОНОМІКИТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ А.СТЕЛЬМАШУК

ДОДАТКИ

1 № 433-28 VIII_09.09.2021_додатки до рішення Про прогноз бюджету.pdf Переглянути