ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXVIII

Скликання:

VIII

Статус:

В цілому

Дата прийняття:

09.09.2021

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  27
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  7

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 440-28/VIII

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН

МАРГАНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

VIIІ скликання

28 сесія

____________________________________________________________________________

р і ш е н н я

Про затвердження передавального акту

Розглянувши, поданий комісією з реорганізації шляхом приєднання Марганецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (код ЄДРПОУ 23643137) до Центру надання соціальних послуг Марганецької міської ради (код ЄДРПОУ 23928743), передавальний акт, враховуючи рішення Марганецької міської ради від 27 травня 2021 року № 236-13/VІІІ «Про реорганізацію Марганецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді шляхом приєднання до Центру надання соціальних послуг Марганецької міської ради», керуючись ст.107 Цивільного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Марганецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити передавальний акт, складений комісією з реорганізації шляхом приєднання Марганецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді до Центру надання соціальних послуг Марганецької міської ради (додається).
 2. Координацію щодо виконання цього рішення покласти на заступника міського голови Дуплій Л.М. та постійні депутатські комісії з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та регуляторної політики (Омельченко М.І.) та з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (Чимбар І.В.).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Г. БОРОВИК

№ 440-28/VIII

від «09» вересня 2021 р.Додаток
до рішення Марганецької міської ради

№ 440-28/VIII
від «09» вересня 2021 р.

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

Ми, що нижче підписалися, голова, заступник та члени комісії (місце знаходження комісії: м. Марганець, вул. Єдності, 29-а) з реорганізації шляхом приєднання Марганецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (код ЄДРПОУ 23643137) до Центру надання соціальних послуг Марганецької міської ради (код ЄДРПОУ 23928743), створеної відповідно до додатку рішення Марганецької міської ради від 27 травня 2021 року №236-13/VІІІ «Про реорганізацію Марганецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді шляхом приєднання до Центру надання соціальних послуг Марганецької міської ради», у складі:

БРЕХАР Ірина Юріївна голова комісії з реорганізації Марганецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (РНОКПП 2389908201, 07.06.1965 року народження, зареєстрована за адресою: 53400, Дніпропетровська обл., м. Марганець, Сонячний квартал, буд.7, кв.24)
ВЕРТЕЛЕЦЬКА Марина Вікторівна заступник начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради, заступник голови комісії (РНОКПП 2732104708, 20.10.1974 року народження)
Члени комісії:
АРТЕМЕНКО Олеся Іванівна головний бухгалтер управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради (РНОКПП 2874705460, 15.09.1978 року народження)
КАТЛАН Карина Олександрівна головний спеціаліст юридичного відділу Марганецької міської ради (РНОКПП 3620902945, 19.02.1999 року народження)

керуючись частиною другої та третьої статті 107, Цивільного кодексу України, склали цей акт про наступне:

Правонаступництво щодо майна, усіх прав та обов’язків, залишків Марганецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (код ЄДРПОУ 23643137) переходить до Центру надання соціальних послуг Марганецької міської ради (код ЄДРПОУ 23928743), місцезнаходження: 53400, Дніпропетровська область, м. Марганець, вулиця Кленова, будинок 7-А, який є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов’язків відповідно п.6 рішення Марганецької міської ради від 27 травня 2021 року № 236-13/VІІІ «Про реорганізацію Марганецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді шляхом приєднання до Центру надання соціальних послуг Марганецької міської ради», а саме:

1. Необоротних активів на суму – _294447__ грн., у тому числі:

- основні засоби – _186985_ грн. (додаток 1);

- інші необоротні матеріальні активи – 107462__ грн. (додаток 2);

2. Виробничі запаси – _1910__ грн. (додаток 3);

3. Грошових коштів – ___0_______ грн.;

4. Дебіторської заборгованості – ____0______ грн., у тому числі:

- перед бюджетом – __________ грн.;

- з оплати праці – __________ грн.;

5. Кредиторської заборгованості – ____0______ грн., у тому числі:

- перед бюджетом – __________ грн.;

- з оплати праці – __________ грн.;

Додатки до передавального акту: _3_ на _7_ аркушах.

Крім того, до правонаступника – Центру надання соціальних послуг Марганецької міської ради, передається організаційно-розпорядча документація, яка велася в Марганецькому міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, зокрема:

- книги наказів з основної діяльності, кадрових питань;

- особові справи працівників закладу;

- особові рахунки працівників закладу;

- трудові книжки працівників та книга обліку трудових книжок;

- журнали обліку вхідних документів та реєстрації документів, створених підприємством;

- документи податкової та статистичної звітності;

- акти прийому та передачі справ при зміні керівника;

- документація бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності закладів;

- фінансова звітність, головні книги.

Голова комісії ______________ Ірина БРЕХАР
Заступник голови комісії ______________ Марина ВЕРТЕЛЕЦЬКА
Члени комісії
______________ Олеся АРТЕМЕНКО
_____________ Карина КАТЛАН