МАРГАНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
НІКОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VIIІ скликання
35 сесія

 
Р і ш е н н я

 
25 листопада 2021 року   м. Марганець      № 606 - 35/VIII
 
Про надання дозволу на списання
основного засобу та реалізацію
залишкових матеріалів
від списаного основного засобу
 
З метою отримання коштів від реалізації залишкових матеріалів від списаного основного засобу, керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Інфраструктурного розвитку та благоустрою Марганецької міської територіальної громади»               (код ЄДРПОУ 43466444) на списання з балансу основного засобу «Частина (залишок) мережі теплопостачання (повітряна лінія), розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, місто Марганець, вулиця Малинова, 10.»
2. Надати дозвіл комунальному підприємству «Інфраструктурного розвитку та благоустрою Марганецької міської територіальної громади»               (код ЄДРПОУ 43466444) на реалізацію залишкових матеріалів від списаного основного засобу «Частина (залишок) мережі теплопостачання (повітряна лінія), розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, місто Марганець, вулиця Малинова, 10.»
3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на директора комунального підприємства «Інфраструктурного розвитку та благоустрою Марганецької міської територіальної громади» Яковенка А.В., координацію              – на заступника міського голови  Качка А.І., контроль – на  постійну депутатську  комісію  з питань житлово-комунального господарства, управління  об’єктами  комунальної власності та відчуження  об’єктів  комунальної  власності   (Матвєєва Я.В.).
 
   Міський голова                                                                      Геннадій БОРОВИК