ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН
МАРГАНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
VIIІ скликання
35  сесія

___________________________________________________________________________
р і ш е н н я
Про затвердження Статуту комунального закладу «Публічна бібліотека»
Марганецької міської ради Нікопольського району
Дніпропетровської області в новій редакції
 
    З метою забезпечення організації надання бібліотечних послуг мешканцям громади, враховуючи ст. 22 Закону України «Про культуру», ст. 12 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», відповідно до положень ст.ст. 57, 58 Господарського Кодексу України, ст.ст. 80, 88, 89, 90 Цивільного Кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 72 «Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні», керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада –
 
В И Р І Ш И Л А:
  1. Затвердити Статут комунального закладу «Публічна бібліотека» Марганецької міської ради Нікопольського району Дніпропетровської області в новій редакції (додається).
  2. Директору комунального закладу  «Публічна бібліотека» Забенько О.В. оформити усі установчі документи відповідно до чинного законодавства.
  3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти  на начальника відділу культури Буякову О.М., координацію – на керуючого справами виконкому Величко Т.М., контроль - на постійну депутатську комісію з питань освіти, культури, спорту та молодіжної політики (Міняйло І.І.).


   МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                                         Г. БОРОВИК

№ 602 - 35/VIII
 
від «25» листопада 2021р.