ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН

МарганецькА міськА радА

VIII скликання

____ сесія

________________________________________________________________________________

р і ш е н н я

Про внесення змін до штатного

розпису Комунальної установи

«Марганецький інклюзивно-ресурсний центр»

Марганецької міської ради

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 21.07.2021 № 765 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами», наказу Міністерства економіки України 25.10.2021 № 810 «Про затвердження Зміни № 10 до національного класифікатора ДК 003:2010», керуючись п.5 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни з 01 грудня 2021 року до штатного розпису Комунальної установи «Марганецький інклюзивно-ресурсний центр» Марганецької міської ради, а саме: у штатному розписі позицію «Директор» у графі «Посада» викласти у новій редакції «Керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру» та позицію «практичний психолог, вчитель-реабілітолог, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог» у графі «Посада» викласти у новій редакції «Фахівець (консультант) інклюзивно-ресурсного центру» згідно з додатком.

2.Затвердити з 01 грудня 2021 року штатний розпис Комунальної установи «Марганецький інклюзивно-ресурсний центр» Марганецької міської ради згідно з додатком.

3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на начальника управління освіти Куліш І.М., координацію – на заступника міського голови Дуплій Л.М., керуючого справами виконкому Величко Т.М., контроль - на постійні депутатські комісії з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та регуляторної політики (Омельченко М.І.) та з питань освіти, культури, спорту та молодіжної політики (Міняйло І.І.).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Г. БОРОВИК

№ 600 - 35/VIII

від «25» листопада 2021 р.

Додаток до рішення

Марганецької міської ради

№ 600 - 35/VIII

від «25» листопада 2021 р.

ШТАТНИЙ РОЗПИС
з 01 грудня 2021 року
Комунальної установи
«Марганецький інклюзивно-ресурсний центр»
Марганецької міської ради
№ з/п Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних посад
1 Керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру 1,0
2 Фахівець (консультант) інклюзивно-ресурсного центру 8,5
Разом 9,5

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ Л. ДУПЛІЙ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І. КУЛІШ