ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН

МАРГАНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

VІІІ скликання

35 сесія

р і ш е н н я

Про внесення змін та доповнень

до Переліку адміністративних

послуг, які надаються через

відділ «Центр надання

адміністративних послуг»,

затвердженого рішенням

Марганецької міської ради

від 24.12.2020р.50-3/І

З метою організації ефективної роботи із забезпечення прав громадян під час отримання адміністративних послуг; відповідно до законів України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 року №5203-VI, «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 року №2806-IV, «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 року №1645-ІІІ, розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» від 16.05.2014 №523-р, ураховуючи лист Марганецького відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області, керуючись ст.ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Марганецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни та доповнення до Переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Марганецької міської ради, затвердженого рішенням Марганецької міської ради від 24.12.2020р.№50-3/І, доповнити перелік п. 06-53 (01732) «Призначення страхових виплат членам сім’ї, батькам, утриманцям померлого медичного працівника у разі його смерті, що настала внаслідок його інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження», п.11-04 (01733) «Призначення страхової виплати медичному працівнику у разі встановлення групи інвалідності та ступеня втрати працездатності протягом одного календарного року у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження».
  2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на виконуючого обов’язки начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг» Марганецької міської ради Лискіну А.А., координацію - на заступника міського голови Лук’яненка Р.М., контроль – на постійну депутатську комісію з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та регуляторної політики (Омельченко М.І.).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Г. БОРОВИК

№ 603 - 35/VIII

від «25» листопада 2021 р.