ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

22.11.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 40
Про внесення змін до рішення міської ради від 19 грудня 2019 року № 1715-56/VII «Про затвердження міської цільової програми «Охорона здоров’я населення Марганецької міської територіальної громади на 2020-2022 роки»(із змінами)

ПРОЕКТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН

МАРГАНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

VIIІ скликання

сесія

____________________________________________________________________________

р і ш е н н я

Про внесення змін до рішення міської ради

від 19 грудня 2019 року № 1715-56/VII «Про затвердження міської цільової програми «Охорона здоров’я населення Марганецької міської територіальної громади на 2020-2022 роки»(із змінами)

З метою покращення стану здоров’я населення Марганецької міської територіальної громади, подальшого удосконалення роботи в галузі охорони здоров’я, відповідно до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року

№34-3/І «Про бюджет Марганецької міської територіальної громади на 2021 рік( код бюджету 04561000000)» (із змінами), керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення міської ради від 19 грудня 2019 року

№1715-56/VIІ «Про затвердження міської цільової програми «Охорона здоров’я населення Марганецької міської територіальної громади на 2020-2022 роки»(із змінами), а саме додаток 2 до рішення викласти в новій редакції (додається).

2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови за напрямком діяльності, контроль – на депутатські комісії з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та регуляторної політики (Омельченко М.І.) та з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (Чимбар І.В.).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Г. БОРОВИК

№ - /VIIІ

від « » листопада 2021 р.

пояснювальна записка

до рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради

від 19 грудня 2019 року № 1715-56/VII «Про затвердження міської цільової програми «Охорона здоров’я населення Марганецької міської територіальної громади на 2020-2022 роки»

У зв’язку з отриманням субвенції з обласного бюджету на забезпечення закладів охорони здоров’я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-тестами для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та субвенції з обласного бюджету на забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19( на реконструкцію мережі медичного киснепостачання КП «Марганецька міська лікарня»ММР) пропонується внести зміни у додаток 2 до рішення міської ради від 19 грудня 2019 року № 1715-56/VII «Про затвердження міської цільової програми «Охорона здоров’я населення Марганецької міської територіальної громади на 2020-2022 роки»(із змінами), а саме до п.14 «Здійснення заходів протидії поширення коронавірусної інфекції» додати п.п.14.3 , п.п.14.4.

Заступник міського головиЛ. Дуплій

ДОДАТКИ

1 №-35 VIII_2021.11.25_додаток до рішення про внесення змін до програми охорони здоров`я (1).pdf Переглянути