ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

13.09.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № № 5
Про внесення змін до рішення міської ради від 19 грудня 2019 року № 1715-56/VII «Про затвердження міської цільової програми «Охорона здоров’я населення Марганецької міської територіальної громади на 2020-2022 роки»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН

МАРГАНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

VIIІ скликання

сесія

____________________________________________________________________________

р і ш е н н я

Про внесення змін до рішення міської ради

від 19 грудня 2019 року № 1715-56/VII «Про затвердження міської цільової програми «Охорона здоров’я населення Марганецької міської територіальної громади на 2020-2022 роки»

З метою покращення стану здоров’я населення Марганецької міської територіальної громади, подальшого удосконалення роботи в галузі охорони здоров’я, відповідно до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року

№34-3/І «Про бюджет Марганецької міської територіальної громади на 2021 рік( код бюджету 04561000000)» (із змінами), керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення міської ради від 19 грудня 2019 року

№1715-56/VIІ «Про затвердження міської цільової програми «Охорона здоров’я населення Марганецької міської територіальної громади на 2020-2022 роки»(із змінами), а саме додаток 2 до рішення викласти в новій редакції (додається).

2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови за напрямком діяльності, контроль – на депутатські комісії з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та регуляторної політики (Омельченко М.І.) та з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (Чимбар І.В.).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Г. БОРОВИК

№ - /VIIІ

від « » ____________ 2021 р.