ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

13.09.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № № 6
Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 34-3/І «Про бюджет Марганецької міської територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 04561000000)»(із змінами)

ПРОЕКТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН

МАРГАНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

VIIІ скликання

сесія

____________________________________________________________________________

р і ш е н н я

Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 34-3/І «Про бюджет Марганецької міської територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 04561000000)»(із змінами)

Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ураховуючи висновок депутатської комісії міської ради, міська рада

в и р і ш и л а :

1.Внести зміни до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року№34-3/І «Про бюджет Марганецької міської територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 04561000000)»(із змінами):

1.1. У підпункті 2 пункту 1 цифри «334 301 538,28», «298 873 795,28», «35 427 743,00» замінити  відповідно  цифрами   «334 745 036,28»,

«298 873 795,28», «35 871 241,00».

1.2. У підпункті 4 пункту 1 цифри «9 170 540,00» замінити відповідно цифрами «9 614 038,00».

1.3. У пункті 5 цифри «78 494 593,00» замінити відповідно цифрами

«78 938 091,00».

2. Затвердити в новій редакції додатки 1,2,3,4,5,6,8 до рішення Марганецької міської ради від 24 грудня 2020 року № 34-3/І «Про бюджет Марганецької міської територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 04561000000)»(із змінами).

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на головних розпорядників коштів, координацію - на заступника міського голови Дуплій Л.М., управління фінансів, економіки та регуляторної політики (Стельмашук А.І.), контроль - на постійну депутатську комісію з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та регуляторної політики (Омельченко М.І.).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Г. БОРОВИК

№ _____________/VIII

від _______________ 2021 р.